Naos Fys (8)

PRISER

Jeg arbejder UDENFOR den offentlige sygesikring.

Jeg tager gerne imod sundhedsforsikringer HVIS forsikringsselskabet er indforstået med at jeg arbejder UDENFOR den offentlige sygesikring, OGSÅ selvom hele beløbet
muligvis IKKE dækkes af sundhedsforsikringen. I givet fald supplerer man selv op til det dækkede beløb.

Man får tilskud fra sygeforsikringen DANMARK, dog indberetter man selv sin faktura sendt fra mig.

Afbud skal ske senest 24 timer FØR behandlingens start, dog er sygdom undtaget.